Zmluvná preprava
Spoločnosť OLIJANBUS ponúka firmám a organizáciám možnosť zmluvnej pravidelnej prepravy zamestnancov resp. zákazníkov.
Ceny zmluvnej prepravy sú vecou dohody.

V súčastnosti spoločnosť OLIJANBUS vykonáva viacero služieb zmluvnej prepravy pre rôzne spoločnosti v trenčianskom regióne.