Autobusová doprava pre školy
Školám ponúkame spožahlivú, bezpečnú a pohodlnú dopravu na zvolené miesta exkurzií, školských výletov, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, kurzov a iných podujatí.

Spoločnos OLIJANBUS spolupracuje s organizátorom služieb v oblasti školských aj mimoškolských akcií
Cestovnou kanceláriou MV Tour.