Právne poradenstvo

Vážení klienti,
opätovne otvárame právne poradenstvo (teraz aj pre menej solventných občanov) v oblasti:

1. nehnuteľnosti:
      - kúpne zmluvy
      - darovacie zmluvy
      - majetkoprávne vysporiadania
      - právne podania /zápisy na katastri a iné úkony týkajúce sa nehnuteľností/
2. ostatné oblasti práva /občianske, pracovné,.../:
      - žiadosti
      - odpovede
      - žalobné návrhy
      - iné právne podania - vyjadrenia
3. poradenstvo v oblasti bežného života:
      - ústne + písomné poradenstvo
 
Ceny jednotlivých úkonov: bezkonkurenčné! Ceny dohodou!
telefonický kontakt: 0907 716 403